Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss?

Är du intresserad av att få mer information om vår verksamhet eller kanske av att bli ett familjehem, hör gärna av dig på mail, telefon eller ett besök på vårt kontor.

Fyll i namn
Fyll i en giltig e-postadress
Fyll inte i fältet URL
Skriv ett meddelande

Förfrågningar och familjehemsrekrytering

Kristina Sund

Placeringskonsulent

070-837 69 37

kristina.sund@brizad.se

Christina Kråkes

Placeringskonsulent

070-837 19 01

christina.krakes@brizad.se

Maud Wallgren

Familjehemsrekryterare

070-837 86 67

maud.wallgren@brizad.se

Elin Qvist Lindahl

Familjehemsrekryterare/Konsulent

070-837 81 44

elin.qvistlindahl@brizad.se

Ledning

Lena Maria Grandin

Verksamhetschef

070-837 21 78

lenamaria.grandin@brizad.se

Susanna Axelstén

V. Verksamhetschef

070-537 85 77

susanna.axelsten@brizad.se

Olof Risberg

Leg. psykolog / Leg. psykoterapeut

070-267 50 30

olof.risberg@brizad.se

Administration

Linda Wester

Administrativ sekreterare

0650-59 53 25

070-837 53 44

linda.wester@brizad.se

Anna-Maria Mikaelsson

Administrativ sekreterare

0650-59 53 24

070-837 14 22

annamaria.mikaelsson@brizad.se

Familjehemskonsulenter

Jämtland

Jane Nylander

Familjehemskonsulent

070-837 02 19

jane.nylander@brizad.se

Västerbotten

Astrid Hagersjö

Familjehemskonsulent

070-265 61 51

astrid.hagersjo@brizad.se

Gunilla Forsgren

Familjehemskonsulent

070-837 44 93

gunilla.forsgren@brizad.se

Kirsti Sedin

Familjehemskonsulent

070-837 03 40

kirsti.sedin@brizad.se

Gotland

Jane Martell

Familjehemskonsulent

070-837 62 09

jane.martell@brizad.se

Skåne

Anita Aaronsvik

Familjehemskonsulent

070-837 07 69

anita.aaronsvik@brizad.se

Christina Nilsson Jeizawi

Familjehemskonsulent

070-837 13 31

christina.nilssonjeizawi@brizad.se

Klas Forsblom

Familjehemskonsulent

070-837 45 36

klas.forsblom@brizad.se

Hälsingland

Katarina Andersson

Familjehemskonsulent

070-837 35 50

katarina.andersson@brizad.se

Lotta Eriksson

Familjehemskonsulent

070-837 13 05

lotta.eriksson@brizad.se

Margaretha Skogens

Familjehemskonsulent

070-837 61 60

margaretha.skogens@brizad.se

Björn Persson

Familjehemskonsulent

070-285 39 89

bjorn.persson@brizad.se

Helena Fock

Familjehemskonsulent

070-837 01 44

helena.fock@brizad.se

Cina Henriksson

Familjehemskonsulent

070-537 99 58

cina.henriksson@brizad.se

Mälardalen

Anna Axfeldt

Familjehemskonsulent

070-837 96 92

anna.axfeldt@brizad.se

Anders Kredner

Familjehemskonsulent

070-837 03 53

anders.kredner@brizad.se

Dalarna

Alexander Johansson

Familjehemskonsulent

070-837 08 28

alexander.johansson@brizad.se

Närke

Frida Holmqvist

Familjehemskonsulent

070-837 94 45

frida.holmqvist@brizad.se

Göteborg

Ingemar Lindelund

Familjehemskonsulent

070-837 75 45

ingemar.lindelund@brizad.se

Martin Berger

Familjehemskonsulent

070-837 75 15

martin.berger@brizad.se

Press

Tom Forsblom

Styrelseordförande

0650-59 53 55

070-760 35 81

tom.forsblom@brizad.se