Så arbetar vi

 

Färdighetsträning i vardagen

Vi arbetar miljöterapeutiskt där relationen till pojkarna är det centrala. Pojkarna lär sig och tränar sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter med oss vuxna och de andra ungdomarna. Vi lägger kraft på att skapa en så familjär stämning som möjligt. Pojkarna är delaktiga i sin planering och känner att de kan påverka sin situation. Vi har regelbundna ”husmöten” där pojkarna får uttrycka vad det tycker och känner.

Pojkarna är delaktiga i Herrgårdens vardagssysslor som matlagning, inköp, städ och diverse andra hem-och gårdssysslor. Vi uppmuntrar och stöttar fritidsaktiviter som en viktig del då det stärker pojkarnas självförtroende och välbefinnande. Herrgården ligger precis vid en sjö där vi badar, fiskar och har tillgång till båt och kanoter och det är ca 2 mil till skidcentrat i Hassela. I Bergsjö/Hudiksvall finns även föreningar med varierande verksamhet.

Färdighetsträningen utgår från tydliga KBT tekniker som eftersträvar en bestående förändring för pojken. Vi vill ge konkreta verktyg för att han i en risksituation ska kunna göra kloka val. Dessutom är det viktigt att pojken kan få känna sig kompetenta och handlingskraftiga inom flera områden.  

   

Relation och kommunikation

En kärna i vår behandling är att vi har en hög personaltäthet och arbetar med kontaktmannaskap. Pojkarna får lära känna flera vuxna i olika åldrar och med olika intressen och tränar dagligen på socialt samspel. Vi lägger stor vikt vid att få en så öppen kommunikation som möjligt. Vi räds inte att prata om såväl personliga som plågsamma saker då vi vet att vi måste eftersträva så få hemligheter som möjligt.   

 

Temamöten

Varje vecka har vi ett temamöte med alla ungdomarna där vi har korta föreläsningar, samtal och övningar. Mycket fokus läggs här på sex- och samlevnad, kunskaper om kropp och själ, om känslor, beteenden och konsekvens, om alkohol och droger etc. Men också en social  träning där vi pratar mycket om hur vi är med varandra, att ta hänsyn och motverkar mobbing och utanförskap.

 

Skolan

Skolgången är viktig för pojkarna och deras framtid och den planeras i samarbete med Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner. Vi ser till att pojkarna kommer till och från skolan och vi finns med under skoltiden då detta anses nödvändigt. Efter skoltid finns möjlighet till stöd med läxläsning. Vi verkar för en stor öppenhet i samarbetet med skolan.

 

Familjearbete

Lillsjö lägger stor vikt vid att ha med föräldrar i behandlingsarbetet

 

Individualpsykoterapi.

Alla pojkar går varje vecka i individualpsykoterapi med Lillsjös psykolog.

Psykoterapin är inte en isolerad företeelse även om terapeuten håller förtroenden, utan all personal hållas uppdaterade om hur arbetet fortlöper. Terapeuten och pojken jobbar med några prioriterade delar som efter hand fördjupas och ersätts av nya.

All personal kan påminna pojken när återkommande utmanande situationer uppkommer och där pojken har insikt i och förståelse för att en reaktion från den vuxne är begriplig och faktiskt omtänksam.