Sexuella beteendeproblem

 

Vad är ett sexuellt beteendeproblem och när behöver en ungdom hjälp? ( flik)


Ett sexuellt övergrepp är en handling där det finns en sexuell drivkraft bakom övergreppet. Det är en handling där samtycke inte råder och där det är möjligt att rubricera det hela som ett brott. Ett barn kan inte ge ett reellt samtycke och om någon har en intellektuell funktionsnedsättning råder samma förutsättningar. Likaså om personen är kraftigt berusad eller drogpåverkad. Ett sexuellt beteendeproblem kan även vara att

* vara tvångsmässigt intresserad av sex,

* att ständigt sex-chatta

* att försöka köpa eller byta till sig sex för pengar, saker, tjänster

* att fota eller filma någon i sexuellt syfte, om det är mot personens vilja eller om personen är under 18 år.

Alla ungdomar som upplever sin sexualitet som farlig och/eller problematisk måste få hjälp och där omgivningen ser att problemet är återkommande måste omfattande och långsiktig behandling sättas in.


Varför har de begått övergrepp?

Gruppen pojkar med sexuella beteendeproblem är ingen homogen grupp och forskning och erfarenhet lär oss att det inte är möjligt att hitta tydliga orsaker till svårigheterna. Det vi dock vet är;

Nyfikenhet. Puberteten innebär ett sexuellt uppvaknande och ungdomar har en stark önskan och drivkraft att utforska men även tillfredsställa sin sexualitet. I kombination med en naturlig omognad kan det här innebära att pojken tar tillfället i akt och då, trots att han vet att det är fel, själviskt utnyttjar någon för sin egen skull. Det vanligaste är att offret är bekant till pojken och det förekommer att yngre syskon har utnyttjats.

Brist på impulskontroll. Under tonårstiden har vi inte alltid förmågan att se vilka konsekvenserna blir av våra handlingar. Det är också så att många inte vet hur allvarligt vi i allmänhet ser på sexualbrott. Forskning har även lärt oss att vi rent psyko-biologiskt inte har en fullt utvecklad impulskontroll under tonårstiden. En del pojkar har diagnoser som i praktiken innebär en kraftigt förhöjd impulsivitet. Det är dock viktigt att poängtera att de allra flesta som exempelvis har neuropsykiatriska diagnoser, inte har sexuella beteendeproblem. En annan dimension är att en del pojkar har svårt med relaterande och de är ibland tafatta i sitt sökande efter en kärlekspartner vilket kan leda till ett utnyttjande av mindre barn. Det behöver inte betyda att pojken tänder sexuellt på barn men det mindre barnet är ibland enklare att utnyttja, manipulera.

Kriminellt, normlöst beteende. En del pojkar har tyvärr utvecklat en likgiltighet inför regler, normer och andra. De bryr sig inte och tar det de vill ha och upplever inte att de kränker eller sviker. De här ungdomarna begår oftast övergrepp mot jämnåriga och det händer att de även förgriper sig i grupp.

Tidig kontakt med pornografi. Vi lever i en sexualiserad tid och idag är det mycket vanligt att barn tidigt kommer i kontakt med porr. Det allvarliga är att barn vanligtvis missförstår det de ser och att det ger en skev bild av vad sex är.

Egen utsatthet. Forskning visar att ungefär 30 % av puberterade tonårspojkar som begår sexualbrott själva har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Bland flickor som begår sexuella övergrepp är sambandet väsentligt högre. Erfarenheter visar att ett flertal pojkar som begår övergrepp har upplevt våld och försummelse. Det är naturligtvis sorgligt att egen utsatthet är en riskfaktor.